top of page

HANDELSBETINGELSER

Priser og betaling
Alle priser oplyses i danske kroner og ekskl. moms og fragt. Betalingsfristen er 7 dage eller efter aftale.
Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,00.

Ekstraydelser som bl.a. fotografering, billedbehandling, tekst, oversættelse, tryk, levering og køb af fonte og billeder er ikke en del af tilbuddet, med mindre andet er aftalt. Kunden skal altid godkende evt. køb.

Opgaver afregnes pr. timebasis, med mindre andet er aftalt. Der faktureres pr. påbegyndte halve time. Kunden holdes altid løbende ajour med det brugte timetal.

Der faktureres når opgaven er afsluttet (filer eller tryk er leveret), med mindre andet er aftalt. Ved større opgaver, der strækker sig over mere end 2 måneder, afregnes der brugte timer pr. måned.

 
Farver
Der kan være stor farveforskel fra skærm til skærm og printer til printer. Vær opmærksom på, at farvedifferencer kan forekomme i det færdige produkt. Valg af papir og trykmetode har ligeledes indflydelse på farverne.
 

Rettigheder
Maria Daa har ophavsret på udarbejdede idéer og materiale til den fulde betaling er sket.

 

Maria Daa forbeholder sig ret til at bruge kunden som reference på websitet og i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, med mindre andet er aftalt.

Ansvar for materiale
Kunden har selv ansvar for levering af tekst, hosting, køb af domæne og evt. billeder og grafik samt rettighederne hertil.

Kunden skal godkende den endelige PDF, før den leveres til tryk.

Opbevaring/udlevering af materiale
Kundens materiale opbevares i 2 år efter levering.

Efter færdiggørelse af opgaven kan kopi af opgaven/materiale udleveres til kunden, forudsat der ikke er forfaldne krav mod kunden, og kunden betaler tidsforbrug efter gældende takster og omkostninger forbundet med udleveringen.

Afbestilling af opgave
Ønsker kunden at afbestille igangværende opgave, skal det ske skriftligt til maria@mariadaa.dk. Kunden betaler for det brugte tidsforbrug og udgifter.

Kundeoplysninger videregives ikke til tredjepart uden accept fra kunden.

bottom of page